Tuina นวดทุยหนา

ทุยหนา คือการใช้วิธีการนวดโดยเฉพาะในจุดตำแหน่งบนร่างกายหรือขยับร่างกายบางส่วนในการป้องกันและรักษาโรคและบำรุงสุขภาพ หรือเรียกง่ายๆว่า การนวด ทุยหนา (หรือการนวด) ปฏิบัติตามทฤษฎีการแพทย์แผนโบราณจีน และหลักการการวิเคราะห์ โดยไม่มีผลข้างเคียง และได้รับผลการรักษาที่ค่อนข้างดี เป็นวิธีการรักษาที่สะดวกและทำง่าย และใช้ได้ในขอบเขตที่กว้างขวาง โรคที่ใช้บ่อย เช่น โรคกระดูกสันหลังส่วนคอ กล้ามเนื้อส่วน เอวบาดเจ็บเมื่อยล้า กระดูกเอวงอก และ องค์ประกอบส่วนไขข้อถูกทำลายเป็นต้น

วิธีการทุยหนาหรือการนวดมีมาตรฐานและเทคนิคที่จำเป็น จะต้องทำไปอย่างต่อเนื่องมีพลัง ใช้แรง สม่ำเสมอ ละมุนละม่อมและลุ่มลึก วิธีการนวดไม่เพียงแต่ใช้มืออย่างเดียว ยังอาจใช้เท้าและข้อศอกร่วมได้ด้วย หรือใช้เครื่องมือนวดโดยเฉพาะบางอย่าง การรับการนวดที่สำคัญเพื่อ ป้องกันและรักษาโรค การนวดเพื่อปรับกระดูกและการนวดปรับชี่กงเป็นต้น ส่วนการนวดตนเอง เน้นที่การบำรุงสุขภาพ เช่นการนวดตา การนวดแขนขา การนวดเพื่อบำรุงกระเพาะอาหาร และการนวด เพื่อสงบจิตใจเป็นต้น ทุยหนา เพื่อกระตุ้นให้เส้นเลือดลมฟื้นฟูสมรรถนะการทำงานให้เป็นปกติจะช่วยให้ป้องกันและรักษาโรคได้ การนวดยังสามารถปรับเอ็นและกระดูกที่ถูกทำลายจนผิดปกติให้กลับสู่สภาพ ดังนั้นทุยหนาหรือการนวดจะสามารถรักษาทั้งโรคภายในและอาการฟกช้ำ ปวดเจ็บได้ด้วย

Facebook Comments

comments